PAPER ENGINEERING * FURNITURE * LIGHTS * CONFABULISM


page1huis

Het Institut Propriété Spirituelle is in 1906 opgericht door Professor doctor Gé Vandewoestijnackers.
Aanvankelijk hield men bureel in een bovenwoning aan de Rue de Martelle te Brussel, maar in 1916 verhuisde het IPS naar de veel statiger Avenue de Génerale du Doyenne de Comice, in het voormalige Museum van Nuttige Voortbrengselen.
Het Institut Propriété Spirituelle (Instituut ter Bescherming van het Geestelijk Eigendom) is een wetenschappelijk instituut dat zich inzet om alle vormen van Oneigenlijk Gebruik van kunstvoorwerpen op te sporen en te beschrijven.
Het meest schrijnende voorbeeld van Oneigenlijk Gebruik van Geestelijk Eigendom dat het IPS heeft ontrafeld en waardoor het Instituut bekend is bij het grote publiek is de ontmaskering van Per Äkesson, de beroemde meubelmaker uit Zweden en ontwerper van het Jönköping Tändstickor Møbel, alhier bekend als het Luciferkoffietafeltje. Het IPS heeft aangetoond dat ditkleinmeubel, dat Äkesson beweert ontworpen te hebben in 1867 al veel ouder blijkt te zijn en zelfs al algemeen bekend was bij de Oude Egyptenaren. Ook hebben wij kunnen aantonen dat dit Tändstickor Møbel is afgebeeld op schilderijen van Hieronymus Bosch en Jan Steen.

boek

Veel van deze schrijnende voorbeelden van Oneigenlijk Gebruik van Kunstvoorwerpen en bovenal de mateloos interessante onderzoekingen hieromtrent zijn inmiddels door het IPS uitgegeven en gepubliceerd.
Veruit het belangrijkste werk op dit gebied is zonder twijfel het Modelboek der Groote Mysteriën der Menschheid, door prof. Dr. G. Vandewoestijnackers dat in 1927 verschenen is. Dit baanbrekende werk is gedurende vele jaren als HET standaardwerk beschouwd voor degelijk Wetenschappelijk Recherche Onderzoek en heeft veel nationale en internationale prijzen mogen ontvangen.

In 1951 heeft het L'Institut de Geestelijke Rechten van de
Confabulisten verworven en mag zich sindsdien alleenvertegenwoordiger van deze kunststroming noemen.
Het L'institut verleent licenties aan enkele begenadigde internationale kunstenaars deze kunstvorm te mogen vertegenwoordigen.
In Nederland is
Kees Moerbeek de enige kunstenaar die voor deze licentie in aanmerking is gekomen en zich Confabulist mag noemen.

zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=W-Y2gvc0CnM&feature=youtu.be

In die hoedanigheid heeft hij het inmiddels overbekende
Dooddoeners kwartetspel uitgegeven, in samenwerking met de Nijmeegse winkel "Ieder z'n Vak"
zie ook:
https://www.iederznvak.nl/product/dooddoenerskwartetspel/


DooddoenersVoor een kennismaking met het belangrijke onderzoek van L'Institut Propriété Spirituelle ga naar:
https://www.youtube.com/watch?v=c0CfPtU6uh0

De beroemde blauw-rode stoel van Rietveld was aanvankelijk een konijnenhok . Deze documentaire brengt op schrijnende wijze de waarheid achter dit meubelstuk in beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=tp5guP2AP4M&feature=youtu.be